Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

Utworzono dnia 30.06.2020
Czcionka:

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce informuje, że rozpoczął wdrażanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 

Głównym celem Programu jest wsparcie – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu,

  2. wskazanie ilości punktowej w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej -FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do Opieki wytchnieniowej”.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów : pocztą lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka – w kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 8637 767 

 

 

 

Dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 

  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby/dziecka

  3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

  4. Podpisane oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną o RODO

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

PUNKT PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE

Strona - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

              Zobacz szczegóły

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

KLUB SENIORA

                  Zobacz szczegóły